About this site

Här kommer vi i mesta möjliga mån att berätta både om inträffade incidenter och planerade avbrott.

All systems are functional.

Past incidents

Sunday 25 September 2016

Nothing to report

Saturday 24 September 2016

Nothing to report

Friday 23 September 2016

Nothing to report

Thursday 22 September 2016

Nothing to report

Wednesday 21 September 2016

Nothing to report

Tuesday 20 September 2016

Nothing to report

Monday 19 September 2016

Nothing to report