About this site

Här kommer vi i mesta möjliga mån att berätta både om inträffade incidenter och planerade avbrott.

All systems are functional.

Past incidents

Tuesday 25 October 2016

Nothing to report

Monday 24 October 2016

Nothing to report

Sunday 23 October 2016

Nothing to report

Saturday 22 October 2016

Nothing to report

Friday 21 October 2016

Nothing to report

Thursday 20 October 2016

Nothing to report

Wednesday 19 October 2016

Nothing to report