About this site

Här kommer vi i mesta möjliga mån att berätta både om inträffade incidenter och planerade avbrott.

All systems are functional.

Past incidents

Sunday 26 June 2016

Nothing to report

Saturday 25 June 2016

Nothing to report

Friday 24 June 2016

Nothing to report

Thursday 23 June 2016

Nothing to report

Wednesday 22 June 2016

Nothing to report

Tuesday 21 June 2016

Nothing to report

Monday 20 June 2016

Nothing to report