About this site

Här kommer vi i mesta möjliga mån att berätta både om inträffade incidenter och planerade avbrott.

All systems are functional.

Past incidents

Thursday 26 May 2016

Nothing to report

Wednesday 25 May 2016

Nothing to report

Tuesday 24 May 2016

Nothing to report

Monday 23 May 2016

Nothing to report

Sunday 22 May 2016

Nothing to report

Saturday 21 May 2016

Nothing to report

Friday 20 May 2016

Nothing to report