About this site

Här kommer vi i mesta möjliga mån att berätta både om inträffade incidenter och planerade avbrott.

All systems are functional.

Past incidents

Monday 25 July 2016

Nothing to report

Sunday 24 July 2016

Nothing to report

Saturday 23 July 2016

Nothing to report

Friday 22 July 2016

Nothing to report

Thursday 21 July 2016

Nothing to report

Wednesday 20 July 2016

Nothing to report

Tuesday 19 July 2016

Nothing to report