About this site

Här kommer vi i mesta möjliga mån att berätta både om inträffade incidenter och planerade avbrott.

All systems are functional.

Past incidents

Monday 29 August 2016

Nothing to report

Sunday 28 August 2016

Nothing to report

Saturday 27 August 2016

Nothing to report

Friday 26 August 2016

Nothing to report

Thursday 25 August 2016

Nothing to report

Wednesday 24 August 2016

Nothing to report

Tuesday 23 August 2016

Nothing to report